جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آس خانه در لغت نامه دهخدا

آس خانه

[نَ / نِ] (اِ مرکب) آسکده. سرآسيا. آسياخانه. آسياکده. مطحن. مرحي. محل آسيا.

کلمات مشابه