جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوفزعه در لغت نامه دهخدا

ابوفزعه

[اَ ؟] (اِخ) تابعي و از موالي است. او از عبدالله بن عمر و از او معروف بن سويد روايت کند.

کلمات مشابه