جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوفزاره در لغت نامه دهخدا

ابوفزاره

[اَ فَ رَ] (اِخ) راشدبن کيسان العبسي. محدث است.

کلمات مشابه