جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوفریعه در لغت نامه دهخدا

ابوفریعه

[اَ فُ رَ عَ] (اِخ) سلمي. صحابي است. و غزوهء حنين را دريافته است.

کلمات مشابه