جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوفرهان در لغت نامه دهخدا

ابوفرهان

[اَ فَ] (اِخ) تيره اي از عشيرهء محيسن از قبيلهء بني کعب خوزستان.

کلمات مشابه