جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوفروه در لغت نامه دهخدا

ابوفروه

[اَ فَ وَ] (اِخ) مولي عبدالرحمن بن هشام. او بزمان رسول صلوات الله عليه مسلماني گرفت و صحبت او مشکوک است.

کلمات مشابه