جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوفروه در لغت نامه دهخدا

ابوفروه

[اَ فَ وَ] (اِخ) کيسان مولي عثمان بن عفان. تابعي است.

کلمات مشابه