جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوفروه در لغت نامه دهخدا

ابوفروه

[اَ فَ وَ] (اِخ) الکبير عروه بن حارث الهمداني. محدث است و از ابي عمرو الشيباني و ابن الاحوص و شعبي روايت کند.

کلمات مشابه