جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوفروه در لغت نامه دهخدا

ابوفروه

[اَ فَ وَ] (اِخ) الصغير مسلم بن سالم جهني. محدث است.

کلمات مشابه