جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوفروه در لغت نامه دهخدا

ابوفروه

[اَ فَ وَ] (اِخ) حدير اسلمي. صحابي است. و يونس بن ميسره از او روايت کند.

کلمات مشابه