جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوفروه در لغت نامه دهخدا

ابوفروه

[اَ فَ وَ] (اِخ) حاتم بن شفيع بن مرثدبن اخت يزيدبن مرثد. از مکحول روايت کند.

کلمات مشابه