جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوفرقد در لغت نامه دهخدا

ابوفرقد

[اَ فَ قَ] (ع اِ مرکب) گاو وحشي.

کلمات مشابه