جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوفرعون در لغت نامه دهخدا

ابوفرعون

[اَ فِ عَ] (اِخ) الشاسي، مملوک. او را سي ورقه شعر است.

کلمات مشابه