جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوفراس در لغت نامه دهخدا

ابوفراس

[اَ فِ] (اِخ) همام بن غالب بن صعصعه. رجوع به فرزدق... شود.

کلمات مشابه