جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوفراس در لغت نامه دهخدا

ابوفراس

[اَ فِ] (اِخ) طرادبن علي بن عبدالعزيز سلمي. رجوع به طراد... شود.

کلمات مشابه