جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوفراس در لغت نامه دهخدا

ابوفراس

[اَ فِ] (اِخ) اسلمي ربيعه بن کعب يا غير او. صحابي خادم رسول و از اصحاب صفه است و پس از رحلت آن حضرت در يک منزلي مدينه اقامت گزيد و در سال 63 ه . ق. بدانجا درگذشت.

کلمات مشابه