جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوفراس در لغت نامه دهخدا

ابوفراس

[اَ فِ] (اِخ) ابن کعب الاسلمي، ربيعه. صحابي است.

کلمات مشابه