جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوفدیک در لغت نامه دهخدا

ابوفدیک

[اَ فُ دَ] (اِخ) محمد بن اسماعيل. از روات حديث است و بعضي نام او را دينار گفته اند.

کلمات مشابه