جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوفدیک در لغت نامه دهخدا

ابوفدیک

[اَ فُ دَ] (اِخ) عبدالله بن ثور. رجوع به عبدالله... شود.

کلمات مشابه