جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوفدیک در لغت نامه دهخدا

ابوفدیک

[اَ فُ دَ] (اِخ) نام مردي خارجي است.

کلمات مشابه