جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آستیم در لغت نامه دهخدا

آستیم

(اِ) چرک. ريم. ستيم. هَو. سيم در جراحت. || آستين. || دهان ظروف و اواني. (برهان). || اَستر يا آستر. (فرهنگ محمد هندوشاه از شعوري).

کلمات مشابه