جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوفالج در لغت نامه دهخدا

ابوفالج

[اَ لِ] (اِخ) انماري حمصي. درک زمان رسول صلوات الله عليه کرده و درک صحبت نکرده است و با معاذبن جبل صحبت داشته است.

کلمات مشابه