جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوفاطمه در لغت نامه دهخدا

ابوفاطمه

[اَ طِ مَ] (اِخ) نشيط. او از علي و از او اعمش روايت کند.

کلمات مشابه