جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آستیلن در لغت نامه دهخدا

آستیلن

[سِ لِ] (فرانسوي، اِ)(1) اَسِتيلن. دَم که از نيم سوختهء زغال سنگ و آهک مکلس گيرند.
(1) - Acetylene.

کلمات مشابه