جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آئن در لغت نامه دهخدا

آئن

[ءِ] (ع ص) مرفّه و تن آسان.

کلمات مشابه