جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسته در لغت نامه دهخدا

آسته

[تَ / تِ] (اِ) هسته. اَسته. هستو. خسته.

کلمات مشابه