جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آستری در لغت نامه دهخدا

آستری

[تَ] (ص نسبي، اِ) جامه و پارچهء کم ارز که بطانه از آن کنند.
- مثل آستري؛ جامه و قماشي بد و بي دوام.

کلمات مشابه