جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسترکی در لغت نامه دهخدا

آسترکی

[] (اِخ) شعبه اي از طايفهء دورکي بختياري و آن شعبه بر دو تيره است، چاربري و کايي وند.

کلمات مشابه