جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب خضر در لغت نامه دهخدا

آب خضر

[بِ خِ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) آب زندگاني، و مجازاً علم لدنّي. (برهان) :
در کلک تو سرّ غيب مضمر
در لفظ تو آب خضر مدغم.
کمال الدين اصفهاني.

کلمات مشابه