جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آستارا در لغت نامه دهخدا

آستارا

(اِخ) نام بندر و مرکز تجارتي بمغرب خزر بشمال گرگانه رود بر خط سرحدي ايران و روس در 37هزارگزي جنوب لنکران، در مصب رودي به همين نام، موقف کشتي هاي بازرگاني، داراي پست خانه و تلگرافخانه و مدرسه و بيمارخانه، در 173300گزي طهران و 281000گزي تبريز. پيشتر اين بندر جزو تقسيمات ايالت آذربايجان بود و امروز جزو ولايت گيلان است. اين شهر را رود آستارا بدو بخش ميکند، بخش شمالي آستاراي روس و جنوبي آستاراي ايران است. و شيلات اين بندر و نواحي آن بسيار مهم و ذيقيمت است. || آستارا و گرگانرود. يکي از تقسيمات نوزده گانهء رشت. مرکز آن شهر ريگ که آن را گرگانه رود نيز گويند، و داراي معادن ذغال سنگ است.

کلمات مشابه