جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسپاس در لغت نامه دهخدا

آسپاس

(اِخ) يا آسپاس سرحد. نام قريه اي در خرّهء اقليد فارس ميان علي آباد و چمن اوچون و فاصلهء آن تا علي آباد سه فرسنگ و نيم و تا رضاآباد چهار فرسنگ و سه ربع فرسنگ است.

کلمات مشابه