جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسپادانا در لغت نامه دهخدا

آسپادانا

(اِخ) نام قديم اصفهان و اين شهر در زمان اسکندر شهري کوچک بوده است و آن را آسپا نيز مي گفته اند.

کلمات مشابه