جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسپا در لغت نامه دهخدا

آسپا

(اِخ) رجوع به آسپادانا شود.

کلمات مشابه