جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبخشک کن در لغت نامه دهخدا

آبخشک کن

[خُ کُنْ] (اِ مرکب)آبخُشکان. کاغذ پرزدار که بدان مرکب نوشته خشک کنند. نشافه. و آن را آبچين نيز توان گفت.

کلمات مشابه