جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آس بازی در لغت نامه دهخدا

آس بازی

(حامص مرکب) قمار با آس.

کلمات مشابه