جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آساییدن در لغت نامه دهخدا

آساییدن

[دَ] (مص) آرام يافتن. بازايستادن از کار.

کلمات مشابه