جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آساینده در لغت نامه دهخدا

آساینده

[يَ دَ / دِ] (نف) آنکه آسودگي گرفته است.

کلمات مشابه