جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسایش گه در لغت نامه دهخدا

آسایش گه

[يِ گَهْ] (اِ مرکب) آسايش گاه.

کلمات مشابه