جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسایشگاه در لغت نامه دهخدا

آسایشگاه

[يِ] (اِ مرکب) جائي که در آن آسايند. جاي استراحت. آرام. آرامگاه. || بيت اللطف. || ساناتوريوم. (فرهنگستان).

کلمات مشابه