جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسایش طلبی در لغت نامه دهخدا

آسایش طلبی

[يِ طَ لَ] (حامص مرکب)آسايش جويي.

کلمات مشابه