جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسایش طلب در لغت نامه دهخدا

آسایش طلب

[يِ طَ لَ] (نف مرکب)آسايش جوي.

کلمات مشابه