جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسایش خواهی در لغت نامه دهخدا

آسایش خواهی

[يِ خوا / خا] (حامص مرکب) آسايش جويي.

کلمات مشابه