جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسایش جویی در لغت نامه دهخدا

آسایش جویی

[يِ جو] (حامص مرکب)چگونگي و صفت آسايش جوي.

کلمات مشابه