جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسای در لغت نامه دهخدا

آسای

(نف مرخم) رجوع به آسا شود.

کلمات مشابه