جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسان گیری در لغت نامه دهخدا

آسان گیری

(حامص مرکب)سهل انگاري. مداهنه.

کلمات مشابه