جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبخسب در لغت نامه دهخدا

آبخسب

[خُ] (نف مرکب) ستوري که چون آب بيند در آن بخسبد و اين از عيوب اسب و جز آن است.

کلمات مشابه