جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسان گیر در لغت نامه دهخدا

آسان گیر

(نف مرکب) سهل انگار. مداهن.

کلمات مشابه