جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسان گوار در لغت نامه دهخدا

آسان گوار

[گُ] (نف مرکب) سريع الهضم. سريع الانهضام.

کلمات مشابه