جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسان کار در لغت نامه دهخدا

آسان کار

(ص مرکب) رفيق. سهل الجانب. هش المکسر.

کلمات مشابه