جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبخانی در لغت نامه دهخدا

آبخانی

(اِخ) نام يکي از آبراهه هاي کشگان رود.

کلمات مشابه